Eesti Lemmikloomaregister
Lemmikloomaregister on üle-Eestiline vabatahtlik lemmikloomade identifitseerimise andmebaas

 • Kättesaaadav-24 tundi (24 tundi on kättesaadav veebiteenus)
 • Mikrokiibitud loomade omanike kiire ning turvaline leidmine
 • Eesti Loomaarstide Koja teenus lemmikloomade omanikele ja omavalitsustele

Täpsem tutvustus

 • Hoolitsevad lemmikloomade omanikud lasevad oma loomad identifitseerimiseks ja registreerimiseks märgistada mikrokiibiga, s.t loomale implanteeritakse mikrokiip.
 • Et iga mikrokiibi number on unikaalne kogu maailmas, siis saab kiibi abil looma eksimatult identifitseerida.
 • Mikrokiibiga saab märgistada igat liiki ja ükskõik mis vanuses loomi.
 • Selleks, et lemmikloomi saaks rahvusvaheliselt transportida, on mikrokiibi paigaldamine paljudes riikides kohustuslik, et looma oleks võimalik registreerida ja identifitseerida. Alates 2011 aastast on looma mikrokiibiga märgistamine piiriületamiseks kohustuslik.
 • Euroopa Liidu piires peab hobustel nende vanuse kindlakstegemiseks olema unikaalne registreerimisnumber.
 • Mikrokiipe paigaldavad ainult loomaarstid. Protseduur on kiiresti teostatav, valuta ja ei nõua sedatsiooni.
 • Internetis asuva registreerimissüsteemi lemmikloomaregister.ee abil tagatakse mikrokiibiga märgistatud looma ohutus ja kaitse.
 • Kui leitakse hulkuv või ärajooksnud peremeheta loom, siis otsivad loomaarstid tema küljest mikrokiipi.
 • Kui registreeritud loom identifitseeritakse mikrokiibi järgi, saab tema omaniku andmebaasi lemmikloomaregister.ee järgi hõlpsasti kindlaks teha.
 • Süsteemi lemmikloomaregister.ee andmebaasi pääseb ligi aasta läbi 24 tundi ööpäevas.
 • Lemmikloomaregister on liitunud ka Europetnet’iga, mis võimaldab reisil kadumaläinud looma omanike kiiret leidmist kogu Euroopast.

Ajalugu

Esimene mikrokiip Eestis paigaldati loomale 1997.a. ning esimeste aastatega mikrokiibistati mõnisada koera. Mikrokiip võimaldab ainulaadse numbrikombinatsiooni abil märgistada ja identifitseerida looma. Ühtse andmebaasi puudumine aga ei lahendanud hulkuvate ja kadumaläinud loomade probleemi.

Siis tuldi Eesti Väikeloomaarstide Seltsis mõttele luua ühtne, üle-eestiline lemmikloomade identifitseerimise andmebaas, mis hakkas kandma nime Lemmikloomaregister. Lemmikloomaregister käivitus 2002.a. suvel ning esimesel kuul pandi registrisse 19 looma.
Nüüdseks on registrisse kantud loomade arv aasta-aastalt suurenenud, suures osas tänu väikeloomaarstide selgitustööle. 2006.a. alguseks oli Lemmikloomaregistrisse kantud 4454 koera, 566 kassi, 2 tuhkrut ning 1 merisiga.

Vaata lemmikloomade identifitseerimise andmebaasi lemmikloomaregister.ee üldtingimusi

Kiibi numbri otsing
Sisesta kiibi kood Enter pet ID number

Liitunud loomaarstile

e-posti aadress parool

Praegu on registris:
57986 koera,
23797 kassi,
266 tuhkrut,
9 hobust,
4 jänest,
2 merisiga,
1 hamstrit
9 muud looma.
Kokku: 82169 kiipi.